הר הכסף – המדריך המלא לאיתור פוליסות וחסכונות

09/10/2016

כסף אבוד

מדוע משרד האוצר השיק את המערכת?

לפי הערכות, מדובר ביותר מ- 10 מיליארד שקלים שממתינים לבעליהם, אלה הם כספים ששייכים לאנשים, אך טרם נלקחו על ידי הבעלים שלהם. האתר יצמצם את תופעת ניתוק הקשר בין חוסכים לכספם. בכך יסייע המהלך לציבור למפות את החיסכון הפנסיוני שלו. כמו כן, האתר נועד להגדיל את רווחתם של יורשים או מוטבים בעקבות פטירתו של קרוב.

מדוע בנק ישראל השיק היום את המערכת?

נכון להיום קיימים במערכת הבנקאית כ – 480,000 חשבונות בנק ופיקדונות ללא תנועה של יחידים, בסך מצטבר של כ- 9 מיליארד ₪. מזה, מספר חשבונות הבנק של נפטרים עומד על כ-64,000, בסך מצטבר של כ- 1.3 מיליארדי ₪.  עוד יצוין, כי מתוך כלל הפיקדונות האמורים (כ – 480,000), בכ – 60%  מהם קיימות  יתרות עד סכום של כ – 1,000 ₪ לפיקדון, ובכ – 40% מהם קיימות יתרות עד סכום של כ – 50 ₪ לפיקדון.

אז אם שמעתכם על המונח הר הכסף (משרד האוצר) או הר הכסף 2 (גרסת בנק ישראל), מדובר על האתר https://itur.mof.gov.il.

הר הכסף – מנוע לאיתור חסכונות פנסיוניים ופוליסות לביטוח חיים

מה אמצא על שמי?

חשבונות ללא פעילות בקופות גמל, בקרנות פנסיה, בביטוחי חיים עם חיסכון ובקרנות השתלמות, וכן פוליסות ביטוח למקרה מוות (ללא חיסכון).

בחיפוש כספים על שמכם תוכלו למצוא מידע על קיומם של חשבונות ללא פעילות בחסכונות פנסיוניים המיועדים לגיל הפרישה, כגון קופות גמל וקרנות פנסיה, וכן חשבונות ללא פעילות בביטוחי חיים עם חיסכון, בין שהם מיועדים לגיל הפרישה (וידועים לעתים כביטוחי מנהלים) ובין שלא.

כמו כן, תוכלו למצוא מידע על קיומם של חשבונות ללא פעילות בקרנות השתלמות ועל קיומן של פוליסות ביטוח למקרה מוות (ללא חיסכון). שימו לב: "חיפוש כספים על שמי" מאתר מתוך כלל החשבונות אך ורק חשבונות ללא פעילות וכן פוליסות ביטוח למקרה מוות (ללא חיסכון).

מהו חשבון ללא פעילות?

חשבון ללא פעילות הוא חשבון שלא הופקדו אליו או נמשכו ממנו כספים בשנה האחרונה.


Join the Discussion