מידע למעסיקים – שינויים בדיווח לקופות הגמל

מעסיק/ה יקר/ה,

ברצוננו ליידע אותך על שינוי באופן הדיווח הנדרש על-פי חוק בנוגע להפקדות שלך כמעסיק לחיסכון פנסיוני של עובדיך.

בהתאם לתיקון לתקנות, אשר פורסם לאחרונה, החל מפברואר 2016 כל מעסיק המעסיק מעל ל-100 עובדים מחויב לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד, שנקבע על ידי משרד האוצר. לגבי מעסיקים המעסיקים לפחות חמישים עובדים אך לא יותר ממאה עובדים ייכנסו התקנות לתוקף ביום 1 ביולי 2016, ולגבי יתר המעסיקים ביום 1 בינואר 2017. בנוסף, התקנות מחייבות את כל הגופים המוסדיים לתת משוב למעסיק על אופן קליטת הכספים במערכות המידע של הגופים.

שאלות ותשובות:

מדוע משתלם לדווח על הפקדות לחיסכון הפנסיוני באופן תקין?

  • דיווח תקין הוא תנאי בסיסי לרישום הזכויות הפנסיוניות של העובדים כנדרש.
  • דיווח תקין חוסך זמן יקר.
  • דיווח תקין מייעל את תהליך העברת ההפקדות לגופים המוסדיים.
  • דיווח תקין מאפשר יכולת בקרה אחר אופן קליטת התשלומים שהעברת עבור עובדיכם.
  • דיווח תקין מאפשר אחידות בדיווח לכלל הגופים אליהם העברת תשלומים עבור עובדיכם.

כיצד כדאי להיערך לכניסת התקנות לתוקף?

לרשותכם מגוון רחב של דרכים להעברת הדיווח בהתאם להוראות התקנות. על מנת להבטיח כי תהיו ערוכים במועד כניסת התקנות לתוקף, מומלץ לפנות לגורמים הרלבנטיים מספר חודשים לפני כן. לפרטים באפשרותכם לפנות לגופים המוסדיים, למס"ב, למסלקה הפנסיונית או לגורם המפיק עבורכם את תלושי השכר של עובדיכם.